Zabezpieczenia przeciwwybuchowe silosów

OPIS INWESTYCJI:

System zabezpieczenia przeciwwybuchowego instalacji silosowej.

ZAKRES PRAC:
 • Przeprowadzono klasyfikację urządzeń i obiektu zgodnie z przepisami ATEX w tym:
  • Analizę ryzyka zagrożenia wybuchem
  • Dobór urządzeń zabezpieczających przed skutkami wybuchu
  • Wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem
 • Wykonanie modernizacji linii technologicznej w tym montaż nowych zbiorników magazynowych ze stali nierdzewnej.
 • Transport medium realizowany pneumatycznie
 • Instalacja naważania i transporu przenośnikami ślimakowymi
EFEKT:
 • Dostosowany do obowiązujących norm układ zabezpieczeń przeciwwybuchowych silosów.
 • Zabezpieczenie przed przeniesieniem się skutków wybuchu poza silos - izolacja wybuchu.

Partnerzy i wyróżnienia