Transport materiałów silnie wybuchowych

OPIS INWESTYCJI:

Wykonanie instalacji dozowania pyłu aluminowego oraz mieszaniny pyłu aluminiowego i magnezowego do istniejących mieszalników.

EFEKT:
  • Zwiększono wydajność transportu pneumatycznego.
  • Wykonano nowy system dozowania pyłu aluminium-magnez (Al-Mg) do istniejącego mieszalnika EIRICH oraz do nowego mieszalnika EIRICH gwarantujący minimalizacje strefy zagrożenia wybuchem
  • Zastosowano układ zabezpieczenia przed skutkami wybuchu dla zbiornika wagowego.
  • Zapewniono x-krotną wymiane powietrza na stanowisku zasypu proszków do układu transportu pneumatycznego
  • Wymieniono wyposażenie na istniejącej linii, w wyniku czego dostosowano istniejący sprzęt do stref zagrożenia wybuchem oraz zabezpieczono przed skutkami ewentualnego wybuchu.

Partnerzy i wyróżnienia