Skrobia

OPIS INWESTYCJI:

Stacja oczyszczania surowego hydrolizatu skrobiowego

EFEKT:
  • Technologia oczyszczania surowych hydrolizatów skrobiowych uwzględnia specyfikę inwestora, polegającą na potrzebie oczyszczania substratów skrajnie różniących się właściwościami filtracyjnymi (od hydrolizatu maltodekstrynowego o bardzo niskim stopniu scukrzenia do hydrolizatu glukozowego, hydrolizaty otrzymywane z różnych rodzajów surowców skrobiowych: skrobia ziemniaczana, kukurydziana, pszenna).
  • Zasada zaproponowanej metody oczyszczania surowych hydrolizatów skrobiowych polega na połączeniu w integralną całość trzech operacji jednostkowych i procesów:
    • wstępnego przygotowania surowego hydrolizatu, intensyfikującego filtrację.
    • rafinacji – odbarwienia i dezodoryzacji węglem aktywnym.
    • oddzielenia stałych zanieczyszczeń poprzez jedno- lub dwustopniową (w zależności od rodzaju produktu i jakości surowca) filtrację ciśnieniową z filtracją końcową kontrolno-klarującą.

Partnerzy i wyróżnienia