Odpylanie przy produkcji wełny szklanej

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji był system odciągów o oczyszczania spalin powstających w procesie produkcji wełny szklanej w zakładzie jednego z czołowych światowych producentów materiałów izolacyjnych. Wykonanie projektu i dostawa elementów systemu odciągów i oczyszczania spalin oraz instalacji wody procesowej w fabryce wełny szklanej.

ZAKRES PRAC:

Zadanie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę i montaż obiektowy włącznie z układem automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji. W ramach tego przedsięwzięcia zostały zaprojektowane i wykonane specjalistyczne urządzenia gwarantujące wysoką skuteczność oczyszczania spalin i bezawaryjną pracę w trudnych warunkach eksploatacji. 

EFEKT:
  • Wykonaliśmy w pełnym zakresie system odciągów i oczyszczania spalin na układzie 7 węzłów produkujących watę szklaną oraz oczyszczanie wody procesowej w instalacji.
  • Układ aspiracyjny zapewnia odciąg zanieczyszczonego powietrza procesowego z węzłów dzięki odpowiedniej liczbie wentylatorów dużej mocy. Oczyszczanie powietrza odbywa się na układzie cyklonów i wykraplaczy. Tak oczyszczone powietrze spełnia normy czystości i  umożliwia  jego wyrzut do atmosfery przewodem kominowym.
  • Poprawiono jakość gotowego produktu poprzez usuwanie drobnych cząstek waty szklanej (stanowiących odpad) w szybie spadowym.
  • Zapewniono system oczyszczania wody krążącej w instalacji poprzez odpowiedni układ sit i filtrów. Woda oczyszczona może być wielokrotnie wykorzystywana w tym samym procesie. Układ taki zapewnia spore oszczędności w gospodarce wodno-ściekowej oraz spełnia wszelkie normy ekologiczne dla zakładu.
  • Projektując konstrukcję opracowano rozwiązanie, które znacznie skraca czas przeglądów i usprawnia czynności z tym związane. Uwzględniono montaż suwnicy, służącej do przemieszczania części wentylatorów w celu ich konserwacji, naprawy lub wymiany.

Partnerzy i wyróżnienia