Inne

Inne:

Poza wyżej wymienionymi urządzeniami, węzłami i obiektami technologicznymi iPS Technologia oferuje wiele innych produktów dla przemysłu oraz rozwiązań dla problemów nietypowych i niestandardowych.

Poniżej przedstawiamy kilka innych przykładowych produktów i rozwiązań:

  • Instalacje mycia CIP (Cleaning in Place = czyszczenie na miejscu)
  • Systemy rozładunkowe (dla King Box, wywrotnice)
  • Suszarnie (taśmowe, półkowe, pneumatyczne)
  • Instalacje sprężonego powietrza
  • Wiele innych

iPS Technologia dostarcza kompletne systemy i instalacje na podstawie własnych projektów.

Realizując projekty iPS Technologia korzysta z urządzeń renomowanych marek. Dostarczamy także urządzenia konstruowane przez nas na podstawie naszych projektów.

Partnerzy i wyróżnienia