Granulat mineralny

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja przygotowania granulatu

ZAKRES PRAC:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie linii produkującej granulat

EFEKT:
  • Skrócenie odległości pomiędzy poszczególnymi procesami tak, że praca całej instalacji przebiega w sposób bezkonfliktowy zarówno technologicznie jak i logistycznie. Dzięki właściwemu, wielopoziomowemu rozmieszczeniu urządzeń procesowych.
  • Zautomatyzowanie i ograniczenie do minimum udziału operatorów w procesie produkcji przez zastosowanie w instalacji wysokiej jakości komponentów maszyn i urządzeń.
  • Wyposarzenie instalacji przygotowania granulatu w system monitoringu i wizualizacji układu automatyki dzięki odpowiednio zaprojektowanej części mechanicznej instalacji. 
  • Znaczne obniżenie kosztów energii w procesie produkcji dzięki zastosowaniu rekuperatora.
  • Duża powtarzalność procesu sprawia, że otrzymujemy produkt wysokiej jakości.

Partnerzy i wyróżnienia