Cukier - rozładunek, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Modernizacja - instalacja rozładunku i magazynowania cukru.Wykonanie modernizacji instalacji magazynowanie i rozładunku cukru kryształu. W istniejącej instalacji cukier był magazynowany w workach 50 kg i po ręcznym rozładunku, metodą transportu pneumatycznego, przesyłany do zbiornika na linii produkcyjnej. Po modernizacji cukier kryształ jest dostarczany autocysternami, rozładowywany metodą pneumatyczną do nowego silosu magazynowego o pojemności 45 t. Z silosu transportowany nowymi rurociągami do zbiornika na linii produkcyjnej.

EFEKT:
  • Układ rozładunku cysterny zaopatrzono w system zmniejszający ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku.
  • Poprzez zastosowanie czujników umożliwiono kontrolę stanów magazynowych.
  • Poprzez zastosowanie odpowiedniego osprzętu na silosie zmniejszono ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. System przeciwwybuchowych zabezpiecza przed skutkami wybuchu takiej atmosfery przez odpowiednie odprowadzenie fali uderzeniowej w bezpieczny obszar, chroniąc w ten sposób całą instalację.
  • Wyposażenie informuje obsługę o stopniu zanieczyszczenia filtrów i konieczności ich czyszczenia.
  • Zastosowanie odpowiedniego urządzenia eliminuje zbrylenia cukru przez co zwiększa wydajność transportu pneumatycznego.
  • Zapewniono odpowiednie warunki w silosie w celu zabezpieczenia przed zgrupieniem cukru wskutek nawilżenia.
  • Zainstalowany sprzęt zapewnia zatrzymanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych w rurociągu pneumatycznym.
  • Czujniki zainstalowane na instalacji informują o stanie na każdym etapie procesu. Obsługę instalacji prowadzi się z poziomu panelu operatora stacji nadzoru. Instalację tę można uruchamiać i zatrzymywać w dowolnie wybranym momencie.
  • Wszystkie procesy związane z rozładunkiem, magazynowaniem i transportem są nadzorowane przez centralny system sterowania i odbywają się będą bez udziału człowieka.

Partnerzy i wyróżnienia