Cukier - magazynowanie, transport technologiczny

OPIS INWESTYCJI:

Centralny System magazynowanie i dozowanie cukru

ZAKRES PRAC:

Wykonanie i uruchomienie zaprojektowanej przez naszych inżynierów instalacji rozładunku autocysterny, rozładunku i załadunku silosu oraz transportu cukru na linie produkcyjne.

EFEKT:
  • Zagwarantowano właściwe warunki w procesie transportu cukru z cysterny do silosu magazynowego, przez co produkt nie ulega zawilgoceniu i zbryleniu podczas magazynowania.
  • Usprawniono proces rozładunku, dostarczone rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo osób obsługujących i niezawodność nawet przy rozładunku cukru gorszej jakości.
  • Zminimalizowano skutki powstania ewentualnych wybuchów na wszystkich zbiornikach.
  • Dostarczono urządzenie monitorujące, zmniejszające ryzyko powstania wybuchu podczas rozładunku. W przypadku braku zagwarantowanego bezpieczeństwa, zawór automatyczny jest zamykany i uniemożliwia rozładunek.
  • Zamontowane na instalacji rozładunku cysterny urządzenie zabezpiecza przed uszkodzeniem maszyn instalacji znajdujące się w dalszym procesie.
  • Proces mielenia i transportu odbywa się w sposób automatyczny. Linia transportu cukru pudru jest monitorowana przez czujniki ciśnienia i temperatury.
  • Monitorowanie stanu zanieczyszczenia filtrów zapewnia ich dużą bezawaryjność. W przypadku ich zanieczyszczenia system wyłącza transport i powiadamia obsługę o konieczności przeczyszczenia wkładów filtracyjnych.

Partnerzy i wyróżnienia