Analiza ryzyka zagrożenia wybuchem

OPIS INWESTYCJI:

Ocena ryzyka zagrożenia wybuchem instalacji pracujących w zakładzie na wydziale herbat, skrobi oraz stacji big-bag – Everest i instalacji transportu pneumatycznego.

ZAKRES PRAC:
  • Inwentaryzacja instalacji procesowych dla potrzeb oceny ryzyka.
  • Klasyfikacja urządzeń i obiektu zgodnie z przepisami ATEX w tym:
    • Analizę ryzyka zagrożenia wybuchem (dla każdego punktu rozpatrywanych instalacji – identyfikacja i oszacowanie zagrożeń).
    • Wyznaczono strefę zagrożenia wybuchem (przekazano rysunki instalacji z naniesionymi strefami zagrożenia wybuchem oraz wnioski i zalecenia w których przedstawiono sposob zabezpieczeń tam gdzie to jest konieczne).

EFEKT:
  • Wykonanie analizy ryzyka umożliwiło dostosowanie maszyn i ich otoczenia do obowiązujących przepisów i dyrektyw ATEX.
  • Przekazano dokumentację zawierającą analizę ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe maszyn pracujących w linii.

Partnerzy i wyróżnienia